שמואל יוסף ולד, תלמוד האיגוד: שבת פרק ז, ירושלים: האיגוד לפרשנות התלמוד, 2007


מהד' שנייה מתוקנת , הטקסט על-פי כ"י ליידן עם שינויי נוסחאות מכתבי-יד, קטעי גניזה ודפוס ונציה; בלווית 78 תמונות צמחים, 37 ציורים ו-11 טבלאות; תיקוני שיבושים רבים לעומת המהדורה הראשונה מטרת ספר זה היא הבהרת הטקסט של התלמוד הירושלמי שביעית מבחינת הנוסח ורקעו הריאלי. בפירוש יש דגש על ברור הנוסחאות ועל הריאליה במיוחד בתחום הביולוגיה והחקלאות. כולל איורים.

לצפייה באתר