אבישי בר-אשר, מסעות הנפש: גן עדן במחשבה ובדמיון בספרות הקבלה בימי הביניים, ירושלים: מאגנס (בהכנה) ׁ

יהודה ברנדס, יהדות וזכויות אזרח: המסורת האזרחית בישראל, ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה (בהכנה)

מיכל טיקוצ'ינסקי, "משפטיך למדני": ניצני הלמדנות המשפטית בספר "מנחת חינוך" ואצל מחברו ר' יוסף באבד, נבו הוצאה לאור (בהכנה)

יונתן מ' בן הראש, סבא וינוקא: עלילות האל, הבן והמשיח - אלגוריה, סמל ומיתוס בסיפורי הזוהר, ירושלים: מאגנס (בהכנה)

איליה לוריא, ליובאוויץ' ומלחמותיה: חסידות חב"ד והמאבק על דמותה של החברה היהודית ברוסיה הצארית, ירושלים: מרכז זלמן שזר (בהכנה)

הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ), הרבי שלי: על הרבי מלובביץ', ירושלים: המכון הישראלי לפרסומים תלמודיים (בהכנה), תרגום מאנגלית