מיכל טיקוצ'ינסקי, "משפטיך למדני": ניצני הלמדנות המשפטית בספר "מנחת חינוך" ואצל מחברו ר' יוסף באבד, נבו הוצאה לאור (בהכנה)