מתח עמוק צפון ביהדות מראשיתה - מתח של דעת: כיצד יתמודד אדם עם מה שאינו יודע - הנעלם ממנו, הצפון ממנו - מבלי שישעבד עצמו לאלילים שעשה בפנימיותו ממה שהוא יודע - על עצמו, על זולתו, על אמונתו, עמו, מנהיגו, מפלגתו וכל דבר אחר בעולם? כיצד ישתחרר מאותו שיעבוד לאלילים, שלמען הוכחת עליונותם העלו להם בני-אדם לצלמים של אשר הוא יודע, לבין אפשרות תיקון הדעת. על-פי ספר בראשית, ברא האל את האדם להיות בצלמו כדמותו. כל אדם. אך האומנם יש לאל צלם, או שמא מי שמציב לו צלם, שאותו הוא יודע, בעצם מסתיר את אשר אינו יודע? ומהי משמעות היות אדם בצלם האל שאותו אין לדעת? ספר זה בוחן את המתח הטמון בסיפורי ראשית ובעשרת הדיברות, ומגיע עד להייררכיות אשר עמדו בראש המדינה ואשר קיבלו החלטות שמחירן חיי אדם תוך שעבודן לאשר ידעו, מבלי לנסות ולהתמודד אם אשר לא ידעו.

לצפייה באתר