אורי ארליך, תפילת העמידה של ימות החול: נוסחי הסידורים בגניזה הקהירית, שורשיהם ותולדותיהם, ירושלים: יד יצחק בן-צבי, 2013


אין לך ספר נפוץ יותר בעם ישראל מסידור התפילה, ויותר מכל חיבור אחר הוא מאסף בתוכו את מגוון תחושותיו ומאווייו של העם לאורך הדורות.

במרכזו של הסידור עומדת תפילת העמידה הנאמרת שלוש פעמים בימות החול ויותר מכך בשבתות ובחגים.

לשון תפילת העמידה לימות החול התגבשה בדורות הראשונים שלאחר חורבן בית המקדש השני, אך תיעוד מלא של נוסחה קיים רק למן המאות הראשונות של האלף השני לספירה המקובלת.

ספר זה מציג את הנוסחים הקדומים ביותר של תפילת העמידה לימות החול ששרדו בסידורים מן הגניזה הקהירית, ומתחקה בעזרתם אחר השתלשלות נוסחאות התפילה הקדומות ואף מבקש לשחזר את מסורות התפילה הקדומות ביותר שיש לאל ידינו להכיר.

המחקר מושתת על בחינה מדוקדקת ומקיפה של למעלה משבע מאות קטעי גניזה וכן מקורות קדומים אחרים בעיקר מן הספרות התלמודית והמדרשית.

לצפייה באתר