02 Jun

הלכתי במאה שערים. יום שישי. שני חסידים סחבו ספרים והיה כבד להם. הצעתי עזרה. נעניתי בתודה והצטרפתי אליהם. הגעתי אל בית שעל רצפתו מזרנים. חסידים היו שכובים עליהם, והתחילו לקום. והיה שם גרם מדרגות פנימי שהוביל לחדרים אחרים. החסידים נראו לי ספרדים. לא חסידות רגילה. אחר כך התחילו לדבר על רבי נחמן.

מלחמת שלום הגליל פרצה, ובחורים רבים מהישיבה שלנו התגייסו. שלא כמקובל בישיבת הכותל, גם אנחנו, בחורי שיעור א', הצטרפנו למשמר האזרחי. בדרך כלל שמרו שם רק מי שכבר שירתו בצבא. שמרתי עם חבר בסביבות חצות, והוא הציע שנרד לכותל. היה שם אור צהבהב וכחול, אור ניאון. היה קר. ישב שם חסיד, על מדרגת אבן, ושפשף את ידיו. התחלתי לדבר אתו. הוא בוגר ישיבת כרם דיבנה. היה פעם הסדרניק. כן, הוא מכיר את הרב שג"ר, הוא למד אתו. שאבקש מהרב שג"ר שיתפללו בישיבה על אחיו, יהודה כ"ץ, שהשתתף בקרב על סולטן יעקב ונעדר עכשיו. הרב שג"ר עמד באותה שנה בראש ישיבת הכותל. האווירה היתה סוריאליסטית. מישור נח על מישור. עמד שם חסיד מאותם חסידים שראיתי אז במאה שערים. הוא ניגן אז בכינור, כדי לתקן את לבי, ניגון של רבי נחמן. כעת עמד מול הכותל והתחנן.

הם עברו אחר כך כולם, כל בני הקבוצה הזאת, אל בתים ברובע המוסלמי. הבתים נרכשו על ידי עמותה כדי ליישב בה יהודים, משפחות שהיו אמורות לעבור אליהם. קודם שעברו פלשו החסידים האלו לתוך אותם בתים ותפסו אותם. בסופו של דבר הם לא פונו, אבל שילמו שכר דירה לעמותה שקנתה אותם. ר' לייזר ברלנד עמד בראשם. עוד שמעתי כמה פעמים את הכנר הזה ועוד ראיתי אותם עוברים בסמטאות. הם התנהלו כקבוצה סגורה, אוכלים את סעודות השבת ביחד וחיים ביחד. חוזרים בתשובה. היו על זה דיבורים, שר' לייזר מציל אותם מהרחובות. שהוא לוקח פושעים ומחזיר אותם למוטב. והיו עליהם גם סיפורי אימה.

היום, כשאומן מלאה בפוקדי קברו של רבי נחמן, כל זה נראה טבעי. אז זו היתה ההתחלה.

התגייסתי ושירתי בלבנון, שהפכה עם הזמן יותר ויותר מסוכנת לנו. נסוגונו ממנה והיא הגיעה לכאן: פיגועים והתאבדויות. הרב שג"ר עזב את ישיבת הכותל והקים עם הרב שטיינזלץ ועם הרב פורמן את ישיבת מקור חיים, שהתפרקה מאז. הצטרפתי אליהם ועזבתי. על ר' לייזר התגלה שהוא ניצל מינית את נשות חסידיו, הוא נכלא על ידי החסידים וברח לחו"ל. הרב שג"ר נפטר בינתיים מסרטן, ואחריו הרב פרומן.

יהודה כ"ץ עדיין נעדר.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.