עמיחי ברהולץ (עורך), מסע אל ההלכה: עיונים בין-תחומיים בעולם החוק היהודי, תל אביב: ידיעות ספרים, 2003


ההלכה עיצבה במהלך הדורות את הנורמה של החיים היהודיים, ולמעשה היא ממשיכה להיות גורם רב משמעות גם כיום, הן בחיי היהודים הדתיים והן בסוגיות ציבוריות, בשאלות מוסר, ובענייני דת ומדינה.

מסע אל ההלכה מציע לקורא מבט רחב, הכולל היבטים מחקריים, למדניים, פילוסופיים וסוציולוגיים, ומציג תמונה רחבה וחודרת של התהליך ההלכתי המתהווה יום-יום בבתי המדרש ובחייהן של קהילות משמעותיות רבות במדינת ישראל ובעולם היהודי.
בספר משתתפים מיטב החוקרים, הסוציולוגים ואנשי המשפט, וכן רבנים ידועי שם, ומאמריהם כוללים עיונים תיאורטיים על מבנה ההלכה ועל תפקידה, תפישות של ההלכה בהגות היהודית עד זמננו, הדגמה של השתלשלות ההלכה ואתגרי ההלכה במציאות המודרנית.
מסע אל ההלכה מאפשר מבט עדכני, חי ותוסס אל תוך הלב הפועם של העולם האורתודוקסי, והוא שופך אור על לבטי החברה הדתית ועל המגמות החדשניות והשמרניות שבה, כמו גם על בעיות אפשריות במפגש שבין ההלכה למציאות. הדילמות, הקונפליקטים והאתגרים זוכים בספר להצעות מעשיות ותיאולוגיות מרעננות ונועזות.

לצפייה באתר