יצחק לנדיס, ברכת העבודה בתפילת העמידה: עיונים בנוסחיה ובתולדותיה, ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים, 2018


ספר זה מתחקה אחר ההיסטוריה של ׳ברכת העבודה׳ בתפילת העמידה, מתקופת הבית השני ועד ימי הביניים המוקדמים. על מנת לשחזר את הנוסחים השונים של הברכה במהלך הדורות, נידונים כאן מקורות מגוּונים: חיבורים מתקופת הבית השני, מקורות מספרות חז״ל, טקסטים נוצריים, פיוטים קדומים, עדויות של חכמים ימי בניימיים, וכמובן, עשרות סידורים וקטעי סידורים מן הגניזה הקהירית ומחוצה לה. העיון המשווה בין המקורות הללו מאפשר תיאור של התפתחות נוסחהּ של 'ברכת העבודה', שופך אור על תולדות תפילת הקבע, ותורם להבנת התהליך בו פעולות מסוימות נתפסו במסורת היהודית כתחליפים לעבודת המקדש.

לצפייה באתר