הספר “תולדות התנועה השבתאית“ (המבוסס על סדרת ההרצאות שהועברה באוניברסיטה העברית בירושלים בשנים 1940-1939) היה הניסיון הראשון של גדול חוקרי המיסטיקה היהודית גרשם שלום (1982-1897) להציג תמונה רחבה ומלאה של השבתאות ברצף אחד, מימי גאותה עד דעיכתה. חשיבותן של הרצאות אלו נעוצה בכך שכבר בשלב מוקדם זה הונח היסוד לכל מחקריו של שלום בשנים שיבואו, ובכלל זה לספרו הגדול “שבתי צבי והתנועה השבתאית בימי חייו“, שנדפס לראשונה בשנת 1957. בהצגה מחודשת של טקסטים גנוזים אלו אפשר לגלות פנים חדשות בפרשת השבתאות, כמו גם בעולמו המחקרי של גרשם שלום, והם משמשים פתח ומבוא לכל החפץ להכיר את אחת הפרשיות הסוערות והסבוכות בהיסטוריה היהודית. לספר צורף מבוא מקיף של העורכים על מחקרי השבתאות של גרשם שלום.

עורכי הספר הם פרופ‘ יונתן מאיר מהמחלקה למחשבת ישראל ע“ש גולדשטיין-גורן באוניברסיטת בן גוריון בנגב, מחברם של מחקרים רבים על ספרות הסוד היהודית על גווניה השונים, ספרות ההשכלה והקבלה במאה העשרים, וד“רשיניצ‘י יאמאמוטו, חוקר קבלה ושבתאות מאוניברסיטת טוקיו.

לצפייה באתר