חנוך דגן, שחר ליפשיץ וידידיה צ' שטרן (עורכים) בפרט ובכלל: על יהדות, ריבונות וזכויות אדם, כתב עת של המכון הישראלי לדמוקרטיה, גיליון 1, דצמבר 2015