זוהר מאור (עורך), ויקרא את שמם אדם: השוויון במשפחה ממבט יהודי חדש, אפרתה: מכון בינה לעתים שעל יד ישיבת שיח יצחק, 2005