אביעד סטולמן, תלמוד האיגוד: עירובין פרק י, ירושלים: האיגוד לפרשנות התלמוד, 2008


פרשנות תלמודית הכורכת את כלי העיון של הגישה האקדמית המדעית עם שאיפה לפרש את יסודות ההלכה ומושגי האגדה של התלמוד הבבלי. ראשית מפעל מונומנטלי האמור להכיל את כל הש"ס, על דרך פירוש סוגיות במהלך המסכת, עם מבוא ותקצירים, כולל תקצירים באנגלית. פירוש מסורתי ומדעי, עם הערות ומקורות.

לצפייה באתר