פרשנות תלמודית הכורכת את כלי העיון של הגישה האקדמית המדעית עם שאיפה לפרש את יסודות ההלכה ומושגי האגדה של התלמוד הבבלי. ראשית מפעל מונומנטלי האמור להכיל את כל הש"ס, על דרך פירוש סוגיות במהלך המסכת, עם מבוא ותקצירים, כולל תקצירים באנגלית. פירוש מסורתי ומדעי, עם הערות ומקורות.

לצפייה באתר